Wat kun je extra doen?

  1. Laat de kinderen elkaar feedback geven. Kunnen de teams hun pitches of korte presentaties nog verbeteren met foto's en schetsen? 

  2. Oefen de pitches voor ouders of andere kinderen. Welke feedback geven zij om de presentatie te verbeteren?

  3. Geef de teams gelegenheid om hun pitch of presentatie verder uit te werken.