Help kinderen op weg

  1. Inspiratie: bekijk samen de materialen en overleg wat geschikt is. Leerlingen kunnen met materialen op nieuwe ideeën komen! 

  2. Verbindingen: Denk mee over de beste manier om iets aan elkaar vast te maken. Welke materialen zijn het? Moet het echt vast? Moet het nog kunnen bewegen? Zijn er extra flapjes nodig? Is lijm, tape, elastiek, touw of iets anders de beste verbinding? 

  3. Werkt er iets niet? Mooi zo! Daar kunnen we van leren en het prototype beter van maken. Stel vragen: 
    • Vraag naar het waarom. Waarom had je dat onderdeel nodig? Waarom moest het vast? Is het echt nodig of kan het anders? 
    • Vraag door om meerdere oplossingen te bedenken. Hoe kun je anders iets aan elkaar maken? Hoe kun je iets versterken?

Wat kun je extra doen?

  1. Bied waar relevant informatie over stevigheid en constructieprincipes aan. 

  2. Laat de kinderen een aantal keer werken aan hun idee. Laat de teams tussentijds bij elkaar kijken. Van elk team blijft één kind achter bij het eigen idee. De andere kinderen gaan elk bij een ander team kijken. Wat kunnen ze van elkaar leren? Bekijk de werkvorm op ontwerpenindeklas.nl/team-uitwisseling