Wat kun je extra doen?

  1. Nodig ouders uit. Laat de leerlingen hun ideeën met de ouders delen. Vraag de ouders om de uitlegkaarten te schrijven. 

  2.  Laat kinderen ‘feed forward’ vragen aan ouders. Wat is handig aan het idee? Hoe kunnen ze het idee nog beter maken? Laat kinderen dit zelf of samen met hun ouder op de uitlegkaart erbij schrijven.