Wat kun je extra doen?

  1. Laat de kinderen verder werken aan de nagebouwde probleemsituaties. 

  2. Doe het overgebleven Wereldspelmateriaal verkeer in een bak, zodat de kinderen zelf nog andere probleemsituaties kunnen nabouwen. 

  3. Geef de kinderen gelegenheid om te spelen met de nagebouwde probleemsituaties. Zo leven ze zich goed in. Dat helpt bij het verzinnen van oplossingen. 

  4. Speel de gevaarlijke situaties in het groot na op het schoolplein. Koppel de uitdaging aan een verkeersles of verkeersmethode.