Wat kun je extra doen?

 1. Maak een koppeling met een verkeersles. Speel op het plein situaties na. Zorg expres voor ‘onveilige’ situaties. Daag de kinderen uit om veel vragen te stellen. 

 2. Lees boeken rond thema (veilig) verkeer voor en zorg voor leesboeken op het goede niveau voor de kinderen om zelf te lezen. Laat je inspireren door juf Bianca.

 3. Zoek op schooltv.nl naar passende filmpjes over verkeer. Bijvoorbeeld deze over veilig oversteken of deze over het ontstaan van het zebrapad.

 4. Laat kinderen ouders, buurtgenoten en andere kinderen interviewen. Welke onveilige situaties zien zij in de buurt? Hoe komt dat?

 5. Wil je het maken van foto’s en tekeningen niet enkel van kinderen laten afhangen? Regel dan ouders om te helpen en ga met groepjes kinderen de buurt in. 

 Zo kan een onderzoeksvraag beginnen

 1.  Wat zijn verschillen tussen … en …?
  Dit is beschrijvend onderzoek; een brede en meer open onderzoeksvraag, die vaak meerdere mogelijke patronen en verbanden oplevert. Met toetsend onderzoek kun je vervolgens testen of deze verbanden kloppen. 

 2. Is het zo dat …?
  Dit is toetsend onderzoek; een specifieke vraag of voorspelling (hypothese), waarbij het onderzoek precies herhaald moet kunnen worden door een andere onderzoeker. Met toetsend onderzoek kijk je of de voorspelling klopt. 

 3. Meer weten?
  Volg de e-learning onderzoekend leren door TU Delft en ontwerpbureau Meeple. Klik hier voor informatie en de aanmeldlink.