Nieuwsgierigheid

Stel vragen

Kun je het onderwerp in delen hakken?

Welk stuk is niet belangrijk voor jouw onderzoek?

Geef hints

Kijk per bron wat het belangrijkste woord is.

Wat als je deze woorden eens verzamelt? 

Voorbeeld geven

Bij deze informatie zie ik 3 belangrijke onderwerpen.

Ik kan die per onderdeel onderzoeken?

Geef feedback

Terugblik: wat goed dat je het zo hebt geordend.

Vooruitblik: bedenk de volgende keer ook de verschillen of overeenkomsten.

Licht toe

Onderzoekers verzamelen alle informatie en hakken die in stukken. Zo weten ze uit welke delen het onderwerp bestaatn. Dat is belangrijk om verbanden te zien.

Waarom wel of  niet?

Laat leerlingen op memoblaadjes noteren wat ze al weten over het onderwerp. Bespreek  dit