Wat kun je extra doen?

  1. Als het niet in de voorafgaande stappen al aan bod is gekomen, kunnen de kinderen mensen interviewen over hun redenen om bijvoorbeeld de auto te gebruiken, iets te laten bezorgen, met het vliegtuig op vakantie te gaan, etc. Vraag door naar het waarom. Wat zit er achter? Tijd besparen, is fietsen niet (meer) mogelijk, is het te ver of moeten er te veel spullen mee? 

  2. Als het niet in de voorafgaande stappen al aan bod is gekomen, kunnen kinderen enquêtes houden onder ouders, kennissen en leerkrachten. Hoe gaan ze naar hun werk? Hoe brengen ze hun kinderen naar school? Hoe gaan ze op vakantie? Wat doen ze als ze een dagje weg gaan? Hoe doen ze hun boodschappen? Verwerk de verzamelde gegevens in grafieken.