Ter inspiratie: voorbeelden van onderzoeksvragen

 1. Onderzoek naar redenen van mensen om iets luchtvervuilends te doen
  • Wat zijn de drie belangrijkste redenen voor mensen om auto te rijden?
  • Wat is van invloed op de beslissing om met de auto te gaan? 

 2. Onderzoek naar de gevolgen van luchtvervuiling
  • Heb je meer last van luchtvervuiling als je ouder bent?
  • Wat zijn de belangrijkste klachten door luchtvervuiling bij mensen in Rotterdam?

 3. Onderzoek naar luchtvervuiling in de stad
  • Wat is de invloed van de windrichting op de hoeveelheid luchtvervuiling?
  • Zit er 's ochtends of s' avonds meer ozon in de lucht?

Handige extra materialen

 1. Deze TOOL voor onderzoekend leren van Wetenschapsknooppunt Wageningen University geeft structuur per onderzoeksstap: onderzoekendlerenapp.nl 

 2. Je kunt dit werkblad van wetenschapdeklasin.nl gebruiken voor het opstellen van een onderzoeksplan. 

 3. Voor een interview of vragenlijst kun je Google Formulieren gebruiken. Dit werkblad van wetenschapdeklasin.nl kan je ook verder helpen. 

 4. Je kunt de kaarten, meetgegevens en overzichten gebruiken op luchtmeetnet.nl of kijk op breathelife2030.org/nl/ of bij Milieudienst Rijnmond.

Wat kun je extra doen?

 1. Zoek op schooltv.nl geschikte filmpjes. Bijvoorbeeld deze met korte uitleg over luchtvervuiling of deze Buitendienst aflevering over luchtvervuiling of dit onderzoek naar welk voertuig het meest vervuilend is

 2. Onderzoek het probleem van luchtvervuiling door informatie te zoeken in boeken en online. 

 3. Laat leerlingen vergelijken wat de bronnen van luchtvervuiling nu zijn en hoe dat in de 19e eeuw gedurende de industriële revolutie was. 

 4. Kijk op luchtmeetnet.nl of longfonds.nl/gezondelucht hoe het staat met de luchtvervuiling in jouw buurt. Sommige mensen meten ook zelf de lucht in hun straat. Nodig zo iemand of de lokale afdeling van luchtwachters uit om hier meer over te vertellen. 

 5. Laat teams elkaar feedback geven op de voorbereiding van het onderzoek. Wat kunnen ze van elkaar leren?