Wat kun je extra doen?

  1. Laat kinderen uitwisselen met kinderen van andere teams. Bekijk de werkvorm op ontwerpenindeklas.nl/team-uitwisseling. Zo hebben alle teams inspiratie en feedback om met elkaar te delen. 

  2. Missen kinderen nog informatie om de onderzoeksvraag goed te beantwoorden? Geef ze gelegenheid om verder onderzoek te doen. 

  3. Reflecteer samen met de kinderen op de uitvoering van het onderzoek en het verwerken van de resultaten. Waar zijn ze trots op? Welke mislukking willen ze vieren?