Wat kun je extra doen?

  1. Maak een koppeling met een verkeersles. Speel op het plein situaties na. Zorg expres voor ‘onveilige’ situaties. Daag de kinderen uit om veel vragen te stellen. 

  2. Lees boeken rond thema (veilig) verkeer voor en zorg voor leesboeken op het goede niveau voor de kinderen om zelf te lezen. 

  3. Laat kinderen ouders, buurtgenoten en andere kinderen interviewen. Welke onveilige situaties zien zij in de buurt? Hoe komt dat? 

  4. Wil je het maken van foto’s en tekeningen niet enkel van ouders laten afhangen? Regel dan ouders om te helpen en ga met groepjes kinderen de buurt in. 

Dit kan helpen! Zo kan een onderzoeksvraag beginnen

  1.  Wat zijn verschillen tussen … en …? Dit is beschrijvend onderzoek; een brede en meer open onderzoeksvraag, die vaak meerdere mogelijke patronen en verbanden oplevert. Met toetsend onderzoek kun je vervolgens testen of deze verbanden kloppen. 

  2. Is het zo dat …? Dit is toetsend onderzoek; een specifiek vraag of voorspelling (hypothese), waarbij het onderzoek precies herhaald moet kunnen worden door een andere onderzoeker. Met toetsend onderzoek kijk je of de voorspelling klopt. 

  3. Meer weten? Volg de e-learning onderzoekend leren door TU Delft en Ontwerpbureau Meeple bij Heutink. Klik hier voor meer informatie en de aanmeldlink.